Srdečně Vás vítáme, zde najdete pomoc ke všem tématům kolem portálu Redkiss, včetně platformy aukcí.

Zásady

Tak jako v reálném životě i "online" platí určitá pravidla a zásady, které je třeba dodržovat. Přitom se jedná jak o zásady, které usnadňují komunikaci s jinými uživateli, tak i o předpisy. Respektujte prosím v zájmu všech čestných uživatelů zejména bod: Ochrana před podvodníky.

Jak se bezplatně přihlásit?

Vaše bezplatné přihlášení na náš portál je nutné k ověření jako reálného člena. Prozkoumávání oblasti flirtování, jakož i platformy aukcí je možné jen pro přihlášené uživatele. Správnost Vašich údajů je přitom nutná a umožňuje rychlé zpracování u možných VIP odblokování a pomoci k Vašemu účtu. Podvodná přihlášení, jakož i duplicitní přihlášení budou bez předchozího varování vymazána, příp. zablokována!

K čemu uživatelské jméno?

Je to Váše přezdívka, pod kterou můžete s ostatními členy komunikovat. Vaše pravé jméno ostatní uživatelé nevidí. Při výběru své přezdívky (uživatelského jména) dbejte na to, abyste nepoužívali žádné značky - chráněné autorským právem, nebo pornografická jména, protože ta mohou být administrátorem změněna, příp. vymazána. Taktéž nesmějí být používána jména, ze kterých lze vytušit telefonní číslo / emailovou adresu nebo internetovou adresu.

Co je Trial uživatel?

To je každý uživatel, který se bezplatně na Redkiss přihlásí. Trial znamená, že ještě není VIP/VIP+ člen a může portál užívat omezeně, ale bezplatně. Při nabízení na aukcích obdržíte náhle hlášení "prosím nechat zkontrolovat" Jako uživatel VIP můžete na aukcích dražit. Chcete-li současně dražit na více probíhajících aukcích, potřebujete ověřený status identifikace. K tomu klikněte jednoduše dole vlevo v zápatí na "E-Mail - kontakt" a vyplňte formulář. Svůj průkaz si tam můžete chráněně nahrát. Nikdo externí tato data nemůže vidět. Po obdržení zkontrolujte svůj účet a zaslaný průkaz oskenujte a svůj účet uvolněte pro vícenásobné nabídky.

Co mohou VIP/VIP+ uživatelé?

Jako uživatel VIP si můžete podle svého zaúčtovaného balíčku psát s ostatními členy, flirtovat, domlouvat se a nabízet na aukcích. Samozřejmě zřizovat i vlastní aukce. VIP členové mají navíc další bonusy, viz k tomu bod "Přehled výkonů" pod rubrikou "Informace" na úvodní straně. Existuje vedle těchto často kladených dotazů nějaký support? Ano, ten je k dosažení přes tlačítko "Kontakt" na naší úvodní straně. Stojí používání aukční platformy zvláštní poplatky? Ne, v rámci našich balíčků VIP/VIP+ je účast na aukcích bez dalších poplatků. Neúčtujeme poplatky ani za nastavení, ani za prodej.

Co je to ten AGENT DRAŽBY?

Systém disponuje AGENTEM DRAŽBY, který je k dispozici každému zákazníkovi VIP. Příklad: Draží-li uživatel na aukci, která je aktuálně na 500,- CZK a zadá svou nejvyšší nabídku 2500,- CZK , je pro něj okamžitě aktivován automatický agent dražby! Přijde-li jiný dražitel a nabídne 501,- CZK, pak aukce stoupne na 502,- CZK atd. až cena dosáhne - v tomto případě - 2500,- CZK.

Proč nemohou Trial-uživatelé dražit na aukci?

Dle zkušeností testují Trial-uživatelé kompletní nabídku nezávazně. Protože za každou aukcí stojí reálné osoby, musí být chráněny před možnými testovacími/zábavnými nabídkami. Jako zákazník VIP/VIP+ se můžete bez dalších poplatků zúčastnit aukcí.

Poplatky na platformě aukce?

Všeobecně nepožadujeme žádné poplatky za nastavení nebo prodej. Jako člen VIP/VIP+ můžete bez dalších poplatků zakládat online libovolné množství aukcí.

Upomínkové řízení

Pokud by kupující svou získanou aukci nezaplatil, aktivuje se zákaznický servis, pokud nás o tom majitel aukce informuje. Kupující bude vyzván, aby se během určité doby s prodávajícím spojil. Pokud by se během této lhůty neohlásil, pak bude upomínán z naší strany. Totéž platí pro prodávající. Zablokování účtu si výslovně vyhrazujeme. Nároky na zaplacené doby splatnosti propadají s okamžitým účinkem. Dále si vyhrazujeme poskytnout nám známé údaje o zákazníkovi poškozenému za účelem občanskoprávního uplatnění.

Nastavení aukce - jak to jde

Jako člen VIP/VIP+ můžete nahoře vpravo otevřít menu Aukce. Pod bodem "Prodat" se dostanete k odpovídající oblasti. OCHRANA PŘED PODVODNÍKY = důležité! = limitní omezení! Abychom své členy a aukce ochránili, disponuje tento portál pro "členy s neověřenou identitou" nejvyšší hranicí pro dražitele 7000,- CZK. Naopak aukce mohou být teprve po provedené identifikaci průkazu pro dražitele odblokovány! K tomu nám prosím zašlete čitelnou kopii/scan průkazu s uvedením Vašeho "uživatelského jména" na zákaznický suport. K němu se dostanete pod "E-mail - kontakt" v zápatí. Odblokování pro všechny drahé aukce může za určitých okolností (víkend, svátky) trvat až 6 hodin. Zpravidla však méně než 2 hod. Respektujte prosím tuto dobu při svých možných nabídkách přes 7000,- CZK. Kromě toho jsou pro jednoho uživatele mnohé současné nabídky na různých aukcích omezeny. To slouží k transparentnosti portálu a zamezuje podvodným/zábavným nabídkám jednoho jediného uživatele na četných probíhajících aukcích!

Jsem člen VIP/VIP+ a nemohu nabízet na více aukcích současně?

Správně, ale vážně, kdo by chtěl v jednom týdnu vyhrát 10 aukcí a tyto všechny aktuálně nechat proplatit? Nehledě na finanční aspekt. I tady jsou naši prodávající chráněni před možnými zábavnými dražiteli. Jakmile aukce, na které uživatel draží, skončí, jsou k dispozici opět nové záměry nabídky/koupě.

Uzamčení účtu u podvodných důkazů/zábavných dražitelů:

Přes veškerou pečlivost a mechanismy kontrol může dojít k tomu, že dražitel/uživatel bude pro porušení našich Všeobecných obchodních podmínek a popisu výkonu vymazán. Příklad: Aukce pod 7000,- CZK - protože neprověření členové: Možný "zábavný dražitel/podvodník" nabízí a je v jedné aukci "dražitel s nejvyšší nabídkou". Doložitelnými výpisy z databáze se prokáže, že dražitel s nejvyšší nabídkou je "zábavný dražitel/podvodník" a bez předchozího varování a neodkladně je z aukčního systému vykázán. Následně je nabídka, která je předposlední, opět platná a v aukci vyznačená jako "dražitel s nejvyšší nabídkou"! Tento postup je závazný a ulehčuje všem nabízejícím v aukci férové jednání na RedKiss.

Jak zaplatím, když jsem vyhrál aukci?

RedKiss je čistý flirt a zprostředkovatelská platforma a nepřijímá žádné peníze za vyhrané aukce. Toto si řídí prodávající a kupující mezi sebou a většinou jsou uloženy v popisech aukce prodávajícího.

Jak mohu svůj profil chránit před cizími zraky?

Jako člen VIP/VIP+ můžete pod "Nastavení účtu" sami nastavit, kdo smí Váš profil vidět. Diskrétnost je u nás na prvním místě. Ostatní uživatelé tedy nevidí, kdo na aukci vydražil, pouze uživatelské jméno se veřejně zobrazí. Detailní údaje k osobě a místu jsou skryty.